Instrumente de economisire – Cum Putem Face Economii Serioase?

Instrumente-de-economisire

Dacă vreți să economisiți, este important să vă cunoașteți bine opțiunile. De aceea, vă prezentăm mai jos câteva instrumente de economisire.

Fonduri de investiții (fonduri mutuale)

Mai mulți investitori pun la comun bani cu scopul de a obține câștiguri, iar rezultatele sunt împărțite proporțional cu deținerile fiecăruia (unități de fond).

În funcţie de politica de investiţii, fondurile sunt clasificate în mai multe categorii, fiecăruia fiindu-i asociat un grad de risc:

  • Fonduri monetare – investesc în instrumente de pe piaţa monetară (certificate de depozit, titluri de stat, depozite bancare, etc); risc scăzut.
  • Fonduri de obligaţiuni – investesc minim 80% din active în instrumente cu venit fix şi nu investesc în acţiuni; risc mediu.
  • Fonduri multi-active – investesc într-un mix de active (instrumente cu venit fix, acţiuni şi alte active); risc mediu spre ridicat.
  • Fonduri de acţiuni – investesc minim 85% din active în acţiuni; risc ridicat.
  • Fonduri cu capital garantat/protejat – cu grad de protecţie a capitalului investit.
  • Fonduri cu randament absolut (absolute return) – au o politică de investiţii flexibilă cu obiectiv principal de generare a unor randamente pozitive, independent de evoluţiile pieţei.

Fiti atenti insa la corelatia randament – risc: cu cât riscul este mai ridicat cu atât câștigul potențial crește. Această corelație este valabilă și invers: cu cât riscurile asumate sunt mai reduse, cu atât este mai scăzut și randamentul potențial.

Fondurile de investiții nu sunt garantate de stat sau alt fond de garantare.

Pensiile private

În fiecare lună, o parte din contribuţia dumneavoastră de asigurări sociale este direcţionată către fondul de pensii administrat privat (Pilon II), astfel:

  • Participarea la un astfel de fond de pensii privat este obligatorie pentru angajaţii cu vârsta de până la 35 de ani (aceştia au la dispoziţie 4 luni de la angajare să îşi aleagă fondul de pensii administrat privat la care doresc să participe, în caz contrar fiind repartizaţi aleatoriu de către instituţiile de evidenţă (casele de pensii);
  • angajaţii cu vârste cuprinse între 35 şi 45 de ani pot participa la Pilonul II pe baza opţiunii proprii;

Pensie privată facultativă

Pilonul III de pensii este facultativ, indiferent de vârstă, iar contribuția este de până la 15% din venitul brut lunar. Suma cu care se contribuie se deduce din impozitul pe venit (maxim 400 euro/an angajator/angajat).

Potrivit legii, în sistemul pensiilor administrate privat – Pilon II, contribuabililor le sunt garantate contribuțiile nete: suma totală din contul de pensie privată Pilon II nu poate fi mai mică decât contribuțiile virate în perioada activă, diminuate cu comisioanele de administrare (între 2.95% și 5%, comision reținut din fiecare contribuție, înainte de convertirea contribuțiilor în unități de fond) și eventualele comisioane de transfer (5% în primii 2 ani).

În plus, administratorul unui fond își poate pierde dreptul de a gestiona mai departe banii participanților, dacă 4 trimestre consecutive are o rată de rentabilitate mai mică decât cea a celorlalți administratori de fonduri de pensii private.

Fondurile de pensii au avut randamente anualizate de 7-10% de la lansare până în prezent.

Dacă doriți să economisiți sau să investiți, ar trebui să țineți cont de recomandarea experților de a nu alege o singură metodă și de a economisi constant.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *